Rubens Gardelli a jeho výběrová káva v Itálii

Autor Veronika Fišerová, publikováno dne 2016-02-07 22:34:43

     

     1. Jak je na tom kávová kultura v Itálii dnes? Kdo ještě další dělá výběrovou kávu v Itálii?

 

Dnešní kávová kultura v Itálii je stále dominující, hlavně tradiční kávou/espressem, kterou Itálie představila světu před mnoha lety. Je typická tmavým pražením bez zaměření na původ, transparentnost nebo cenu a také bez udržitelnosti. Za posledních pár let se výběrová káva vyvinula. Bylo založeno více malých pražíren, které se zabývají třetí vlnou káva. Je více než jasné, že v těchto letech se národní Italian Roasting soutěž vyzdvihla svou kvalitou oproti minulým rokům.

 

       2. Jak dlouho už funguje pražírna Gardelli? Kdo tě naučil pražit kávu?

 

Jsem samouk, vyrobil jsem si nástroj na pražení 500 gramů kávy a začal jsem pražit v roce 2009 v kuchyni mé kavárny. Teď pražím na přístroji, který jsem si nechal zakázkově vyrobit na 6 kg kávy.

 

       3. Jezdíš na kávové plantáže a nakupuješ přímo od farmářů? Kde všude už si byl?

 

Když je to možné, snažím se navštěvovat mnoho plantáží. Také pracuji s blízkými přáteli, se kterými sdílíme znalosti z oblastí, kde jsem ještě nebyl. Nejčastěji jsme navštěvovali Jižní Ameriku. Podporujeme transparentnost a sledovanost jednotlivých farmářů, abychom se ujistili, zda jsou správně placeni za jejich těžkou práci.

 

      4. Jaká je tvá nejoblíbenější příprava kávy a recept?

 

Připouštím, že mám rád přírodně (natural) zpracované kávy. Používám dobré pomůcky jako je příslušenství na filtrovanou kávu a voda s dobrým obsahem minerálů. Mým oblíbeným druhem přípravy kávy je…. cupping. Ano, zde jsem našel mnoho káv, které jsem chutnal. Aktuálně preferuji plné ponoření ve skleněném šálku než filtrování přes v60.

 

      5. Chystáš se letos zase soutěžit?

 

Tento rok se soustředím na soutěž v pražení a pomáhám přátelům, aby zvítězili v Brewers Cup. Před týdnem jsem po třetí vyhrál v WCE Italy Coffee Roasting mistrovství a ke konci března budu soutěžit v Šanghaji na světovém šampionátu.

 

       6. Co by si rád do budoucna? Jaké máš plány?

 

Chceme pokračovat v tvrdé práci a zároveň zlepšit sami sebe tak, abychom byli zdrojem inspirace a inovace. Více spolupracovat s farmáři napřímo a těšit se na soutěžení v roce 2017 na Brewers Cup, kde budu prezentovat můj dvouletý projekt.

                                                              Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí v Šanghaji ;)

 

Rubensovi kávy můžete najít na našem eshopu.

 

 

>> 1.How is the coffee culture today in Italy? And who else makes a specialty coffee in Italy?

 

The coffee culture in Italy is today still dominated by the conventional "caffe"/espresso that Italy introduced to the world many years ago. It is a typical dark roast, not focusing on origin, transparency or pricing and also sustainability. Over the past few years, specialty coffee has evolved. More micro roasteries have been established which are dealing specifically with typical "third wave" coffee. More noticeable, in this years national Italian Roasting Competition, the overall quality and performance has significantly increased in respect to previous years.

 

>> 2.How long roaster Gardelli works? And who taught you how to roast the coffee?

 

I'm self taught, built myself a tiny 500gr copper drum roaster and started roasting in 2009 inside the kitchen of my coffee bar.
No I roast on a custom-made 6kg drum roaster.

 

>> 3.Do you go at the coffee plantations? Do you buy coffee directly from the farmers? Where have you already been?

 

When possible I try to visit as many coffee plantations as possible. I also work with close friends and we share knowledge from regions where I currently have not visited. Visits have mainly been to South America. We promote full transparency and traceability of each single lot making sure farmers are properly paid for their hard work.

 

>> 4.What is your favourite type of coffee preparation and could you tell me your recipe?

 

Admittedly, I love natural processed coffees. Use and good tools such as pouring vessels, brewing equipment and water with a good mineral content.
My favourite type is....cupping! Yes, that's how I always find the most out of each single coffee I taste. Recently I prefer full immersion in a glass cup then filtered over a v60.

 

>> 5.Are you going to compete again this year?

 

This year I'm focusing on the roasting competition and helping friends to achieve their goals in the Brewers Cup.
I just won 1 week ago for the third time in a row the WCE Italy Coffee Roasting Championship and in late March I will compete in Shanghai (China) for the World.

 

>> 6. Whats your plan in future?

 

To continue work hard and constantly improve ourselves to be a source of inspiration and innovation.
Creating more exclusive lot working directly with farmers, and looking forward to compete again in 2017 for Brewers Cup where I will present my 2-years project.

Kategorie Příběhy kávy
Sdílejte s přáteli